Česká pojišťovna

2009
Director
Oisten Borge
Production
Agency
Ogilvy